35.570 VII, F

Motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) c.s. over een andere verdeling van subsidies uit hoofde van de Wet financiering politieke partijenIn deze motie wordt de regering verzocht om in de begroting Binnenlandse Zaken voor 2022 een voorstel op te nemen tot een andere verdeling van subsidiegelden uit hoofde van de Wet financiering politieke partijen (WFPP), waarbij lokale politieke partijen net als landelijke politieke partijen op een evenredige manier aanspraak kunnen maken op

WFPP-subsidie.Kerngegevens

nummer 35.570 VII, F
ingediend 11 mei 2021
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 18 mei 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten en OSF stemden voor.
indiener(s) H.A. Berkhout (Fractie-Nanninga)
A.J.A. Beukering (Fractie-Nanninga)
A. Nanninga (Fractie-Nanninga)
A.C.M. Raven (OSF)
mede ondertekend door L.P. van der Linden (Fractie-Nanninga)
dossier(s) Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 (35.570 VII)