Dinsdag 18 mei 2021, commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 17:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35807 (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen

Inbreng voor verslag

3.
35808 (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

Quarantaineplicht voor inreizigers uit hoogrisicogebieden

Inbreng voor verslag

4.
35526 / 25295, AW (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS over de stand van zaken COVID-19 en over gewetensbezwaren en vaccinatie; Infectieziektenbestrijding

Inbreng nader schriftelijk overleg

9.
Verlengingsmomenten van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19.

Bespreking

11.
Rondvraag


Korte aantekeningen