Dinsdag 15 juni 2021, commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 17:20 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

AGENDA IS HERZIEN VANWEGE TOEVOEGING AGENDAPUNT OVER BRIEF TIJDPAD WETSWIJZIGINGEN COVID-19-MAATREGELEN

2.
35853, A (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

Brief van de minister van VWS met verzoek tot spoedige behandeling van dit wetsvoorstel; Tijdelijke regels voor inzet coronatoegangsbewijzen

Bespreking verzoek spoedige behandeling
7.
Rondvraag


Korte aantekeningen