Dinsdag 15 juni 2021, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 16:45 uur

Agenda

1.
35836

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 betreffende tijdelijke voorzieningen voor het studiejaar 2021-2022 in verband met COVID-19

Procedure

2.
Toezegging T02942

Toezegging Aanbevelingen commissie-Dijkgraaf (35.104); Brief van de minister voor BVOM over de derde voortgangsbrief uitwerking adviezen commissie-Dijkgraaf; Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs

Bespreking brief en status toezegging

4.
Rondvraag


Korte aantekeningen