35.092, G

Motie-Berkhout (Fractie-Nanninga) c.s. over het zwart kleuren van rotorbladen om vogelsterfte tegen te gaanIn deze motie wordt de regering verzocht inzake de tenders voor windturbines op zee, om in aanmerking te kunnen komen een tender te winnen, de deelnemer tenminste 1 rotorblad per windturbine dient zwart te kleuren.Kerngegevens

nummer 35.092, G
ingediend 22 juni 2021
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 29 juni 2021 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
indiener(s) H.A. Berkhout (Fractie-Nanninga)
mede ondertekend door A.J.A. Beukering (Fractie-Nanninga)
A. Nanninga (Fractie-Nanninga)
H.M. Prast (PvdD)
dossier(s) Ondersteunen opgave windenergie op zee (35.092)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd


Uitvoering