35.864

Vijfde incidentele suppletoire begroting Infrastructuur en Waterstaat 2021 inzake COVID-testen reizenDeze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2021. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de Tweede Kamermotie-Sjoerdsma c.s. over een gratis testmogelijkheid met een test naar keuze (TK 21.501-20 nr. 1668). Testen voor reizigers ten behoeve van het Europees digitaal coronacertificaat (DCC) worden voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 augustus 2021 gratis beschikbaar gesteld.

Met dit voorstel stelt het kabinet een gratis test beschikbaar voor iedere Nederlander. Dit gebeurt door het inkopen van testen, het subsidiëren van de afgenomen testen in de reisbranche en de inzet van onbenutte capaciteit bij de GGD.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is op 8 juli 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, PvdA, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, BBB en PVV.

Tegen: PvdD, FVD, BIJ1, Groep Van Haga.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 juli 2021 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PvdD is hierbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

21 juni 2021

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake COVID-testen reizen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2021.


Documenten