Dinsdag 13 juli 2021, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 15:35 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

4.
35680

Toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van arbeidsmigratie

Voorbereidend onderzoek

10.
Rondvraag


Korte aantekeningen