35.680

Toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van arbeidsmigratieDit wetsvoorstel wijzigt de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en strekt ertoe wet- en regelgeving op het terrein van arbeidsmigratie flexibeler en toekomstbestendig te maken. Daarmee wordt duidelijkheid en zekerheid geschapen. Verder wordt de positie van de werknemers versterkt en worden wijzigingen doorgevoerd om oneerlijke concurrentie tegen te gaan.

Zo wordt voorgesteld om de thans dwingendrechtelijke afwijzingsgrond betreffende de inspanningen van de werkgever voor de vervulling van de vacature door middel van prioriteitgenietend aanbod, facultatief te maken. Verder gaat de maximale duur van de tewerkstellingsvergunning van één naar drie jaar. Daarnaast bevat het voorstel een aantal maatregelen om de positie van de werknemer te versterken: de werkgever moet het loon maandelijks, giraal betalen en de facultatieve afwijzingsgrond indien een werkgever geen economische activiteiten heeft. Verder bevat het wetsvoorstel zowel procedurele aanpassingen als technische wijzigingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 22 juni 2021 aangenomen.

Voor: GroenLinks, Volt, DENK, PvdA, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, CDA en BBB.

Tegen: SP, BIJ1, PvdD, Groep Van Haga, JA21, SGP, PVV en FVD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 september 2021 als hamerstuk afgedaan. SGP, Fractie-Nanninga, SP, PVV en PvdD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

16 december 2020

titel

Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met het toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van arbeidsmigratie

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten