Dinsdag 13 juli 2021, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Aanvang: 15:20 uur

Agenda

1.
VIDEO-VERGADERING IN TEAMS - vergadering aansluitend aan de vergadering van de commissies BDO+KOREL

Deelname aan digitale (commissie)vergaderingen is uitsluitend toegestaan via een @eerstekamer.nl-account en niet via een extern zakelijk of privé-account.

2.
Vaststellen agenda

6.
Terugkoppeling OVSE Parlementaire Assemblee 30 juni t/m 6 juli jl.

7.
Werkbezoek aan Defensie


Korte aantekeningen