Dinsdag 14 september 2021, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 17:25 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

4.
32043, AS

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar aanleiding van het mondeling overleg over de toekomst van het pensioenstelsel op 15 juni 2021; Toekomst pensioenstelsel

Bespreking verslag schriftelijk overleg n.a.v. mondeling overleg toekomst pensioenstelsel d.d. 15 juni 2021

5.
35074, X

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de hoofdlijnen van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen; Wet arbeidsmarkt in balans

Bespreking

6.
26448, B

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de stand van de uitvoering sociale zekerheid; Structuur van de uitvoering werk en inkomen

Bespreking brief over de stand van de uitvoering sociale zekerheid

7.
T03185 / 35555, J

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het onderzoek naar cao-afspraken over regelingen voor vervroegde uittreding (RVU’s); Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Bespreking brief over het onderzoek naar cao-afspraken over regelingen voor vervroegde uittreding (RVU’s)

9.
34325, N

Verslag van een schriftelijk overleg met de initiatiefnemer over de appreciatie van de uitvoeringstoetsen bij de Wet verdringingstoets; Initiatiefvoorstel-Van Kent Wet verdringingstoets

Bespreking verslag schriftelijk overleg met de initiatiefnemer over de appreciatie van de uitvoeringstoetsen

10.
35420, BE

Brief van de ministers van EZK, van Financiën en van SZW en van de staatssecretarissen van EZK, van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst en van SZW over het steun- en herstelpakket vanaf het vierde kwartaal van 2021; Noodpakket banen en economie

Bespreking brief over het steun- en herstelpakket vanaf het vierde kwartaal van 2021

11.
21.501-31 EK, AM

Brief van de minister van SZW over het verslag van de Informele Raad WSB van 8 en 9 juli 2021; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

13.
Rondvraag


Korte aantekeningen