26.448

Structuur van de uitvoering werk en inkomenDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over de uitvoering van wet- en regelgeving op het terrein van sociale zekerheid.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) levert op 21 december 2021 inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de staatssecretaris van SZW van 23 november 2021 ter aanbieding van het rapport ‘Tussen staat en menselijke maat’ (EK, C met bijlage) en de brief van de minister van SZW van 8 juli 2021 over de stand van de uitvoering sociale zekerheid (EK, B met bijlagen).

De commissie besloot op 30 november 2021 het rapport "Tussen staat en menselijke maat" te betrekken bij een eventueel te voeren kennismakingsgesprek met nieuwe bewindspersonen van SZW na de kabinetsformatie, alsook de behandeling van dit rapport in de Tweede Kamer af te wachten.


Kerngegevens

begonnen

15 juli 2021

titel

Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-248] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-248] documenten