35.886

Implementatiewet tweede richtlijn havenontvangstvoorzieningenDit wetsvoorstel implementeert de tweede EU-richtlijn havenontvangstvoorzieningen (EU 2019/883PDF-document) in de Wet voorkoming verontreiniging door schepen. Bij wetsvoorstel 29.400 is de eerste EU-richtlijn havenontvangstvoorzieningen geïmplementeerd in Nederlandse regelgeving. In de tweede EU-richtlijn worden verschillende voorschriften uit de eerste EU-richtlijn verder aangescherpt. Daarnaast wordt ingezet op het terugdringen van lozingen van afval door schepen en op het reduceren van de administratieve lasten.

Met de tweede EU-richtlijn wordt een systeem voor 100% indirecte financiering voor afval geïntroduceerd waardoor schepen tijdens een havenaanloop, na betaling van de verplichte indirecte afvalbijdrage, hun afval af kunnen geven zonder een aanvullende eigen bijdrage. Daarnaast worden enkele technische verbeteringen aangebracht die geen inhoudelijke gevolgen hebben.

De richtlijn had op 28 juni 2021 geïmplementeerd moeten zijn.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 25 november 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 december 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

12 juli 2021

titel

Wijziging van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen ten behoeve van de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/883 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake havenontvangstvoorzieningen voor de afvalafgifte van schepen, tot wijziging van Richtlijn 2010/65/EU en tot intrekking van Richtlijn 2000/59/EG (PbEU 2019, L 151) en enkele technische verbeteringen (Implementatiewet tweede richtlijn havenontvangstvoorzieningen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 28 juni 2021. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 28 juni 2021, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.


Documenten