35.891

Bekrachtiging onderdeel van Besluit benoemingsprocedure SER en vervanging goedkeuringsprocedure door voorhangprocedureMet dit wetsvoorstel wordt conform het huidige artikel 6, tweede lid, van de Wet op de Sociaal-Economische Raad (SER) de bekrachtigingsprocedure vormgegeven van het Besluit benoemingsprocedure SERPDF-document. Het betreft artikel 5 van dat besluit, dat gaat over de onverenigbaarheid van functies met functies van een lidmaatschap van de Sociaal-Economische Raad: binnen twee maanden na afkondiging van een algemene maatregel van bestuur over dat onderwerp, wordt aan de Staten-Generaal een voorstel gedaan om deze bij de wet te bekrachtigen.

Omdat de betrokkenheid van de Staten-Generaal bij lagere regelgeving op andere manieren wordt verankerd in de wetgeving en een wetgevingsprocedure ter bekrachtiging van lagere reeds vastgestelde besluiten tot onoverzichtelijke situaties kan leiden, is voorts met dit wetsvoorstel voor toekomstige wijzigingen de goedkeuringsprocedure vervangen door een voorhangprocedure.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 25 november 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 december 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

15 juli 2021

titel

Bekrachtiging van een onderdeel van het Besluit benoemingsprocedure SER en tot wijziging van de Wet op de Sociaal-Economische Raad in verband met vervanging van de goedkeuringsprocedure door een voorhangprocedure

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de eerste kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat artikel I in werking treedt voordat artikel II in werking treedt.


Documenten