35.895

Tiende incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021In deze tiende incidentele suppletoire begroting (ISB) wordt de begrotingsstaat van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2021 (35.570 XVI) gewijzigd. Het betreft aanvullende uitgaven inzake COVID-19.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 18 november 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 december 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

26 juli 2021

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Tiende incidentele suppletoire begroting)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 28 juli 2021 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 28 juli 2021, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 28 juli 2021.


Documenten