35.884

Negende incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021In deze negende incidentele suppletoire begroting (ISB) wordt de begrotingsstaat van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2021 (35.570 XVI) gewijzigd. Het betreft additionele uitgaven aan het (grootschalig) testen, ook vanuit niet GGD-teststraten en het testen voor toegang en bekendheid geven aan zelftesten. Tevens worden er middelen beschikbaar gesteld voor de GGD’en voor bron- en contactonderzoek, het klantcontactcentrum en het vaccineren en onderzoek van het RIVM (kiemsurveillance).


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 18 november 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 december 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

9 juli 2021

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Negende incidentele suppletoire begroting)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 9 juli 2021 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 9 juli 2021, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 9 juli 2021.


Documenten