Dinsdag 30 november 2021, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 18:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
33542, J

Brief van de minister van J&V ter aanbieding van het ontwerpbesluit met het oog op het van kracht blijven van artikel 126jj van het Wetboek van Strafvordering; Vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie

Inbreng voor schriftelijk overleg

5.
34641

Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

Bespreking aanbod briefing

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen