35.975 IV

Wijziging begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2021 (Najaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds voor het jaar 2021. Deze wijzigingen houden verband met de Najaarsnota.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 1) is op 16 december 2021 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 januari 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

1 december 2021

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2021


Documenten

7