35.788, L

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het op orde krijgen van de ICT en bemensing van de BelastingdienstIn deze motie wordt de regering verzocht alles te doen wat nodig is om de ICT-systemen en bemensing van de Belastingdienst op zo kort mogelijke termijn op orde te krijgen en de Kamer driemaandelijks over de voortgang te rapporteren.Kerngegevens

nummer 35.788, L
ingediend 15 februari 2022
bij het debat naar aanleiding van de regeringsverklaring
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 22 februari 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De D66-fractie stemde tegen.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
P.M.L. Frentrop (FVD)
R.A. Janssen (SP)
L.P. van der Linden (Nanninga)
A.C.M. Raven (OSF)
M.J. van Rooijen (50PLUS)
P. Rosenmöller (GroenLinks)
P. Schalk (SGP)
dossier(s) Kabinetsformatie 2021 (35.788)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd