33.118 / 34.986, DY

Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s over stoppen invoering van de OmgevingswetDeze motie spreekt uit dat het uitgangspunt is dat de Omgevingswet niet op 1 januari 2023 wordt ingevoerd.Kerngegevens

nummer 33.118 / 34.986, DY
ingediend 28 juni 2022
bij debat naar aanleiding van mondeling overleg Omgevingswet
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Op 5 juli 2022 aangehouden en op 6 juni 2023 vervallen op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) H. Otten (Otten)
mede ondertekend door J.W.E. de Vries (Otten)
dossier(s) Invoeringswet Omgevingswet (34.986)
Omgevingsrecht (33.118)
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)