36.197

Vroegtijdige intrekking productiebeperking, wijziging delegatiegrondslag kolenfonds en drie verbeteringen uitvoering productiebeperkingMet dit wetsvoorstel wordt de productiebeperking die de kolencentrales is opgelegd met het oog op de vermindering van de CO2-productie met terugwerkende kracht ingetrokken. Deze intrekking is noodzakelijk in verband met concrete zorgen over een mogelijke verslechtering van de gasleveringssituatie. Het intrekken van de productiebeperking wordt voorgesteld om zoveel mogelijk te voorkomen dat op een later moment hogere crisisniveaus moeten worden afgekondigd.


Stand van zaken

Het voorstel is op 5 maart 2024 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: Volt, D66, NSC, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, BBB, JA21 en PVV.

Tegen: GroenLinks-PvdA, SP, DENK, FVD en PvdD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 juni 2024 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, SGP, D66, CDA, Volt, PVV, VVD, JA21, ChristenUnie, BBB en 50PLUS.

Tegen: GroenLinks-PvdA, FVD, SP en PvdD.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2022

titel

Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie (vroegtijdige intrekking productiebeperking, wijziging delegatiegrondslag kolenfonds en drie verbeteringen uitvoering productiebeperking)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister voor Klimaat en Energie

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.

Artikel I, onderdeel A, werkt terug tot en met 1 januari 2022.


Documenten

35