36.200 V, J

Gewijzigde motie-Karimi (GroenLinks-PvdA) c.s. over ernstige en systematische schendingen van de mensenrechten in IranIn deze motie wordt de regering verzocht om de mogelijkheden die het Internationaal Verdrag-inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie ICERD biedt te benutten, om het Iraanse regime - dat verantwoordelijk is voor ernstige, systematische en voortdurende schendingen van de rechten van etnische en religieuze minderheden, vrouwen, meisjes en misdaden tegen de menselijkheid - aansprakelijk te stellen, en de Kamer hieromtrent in te lichten, voorts verzoekt de minister de Kamer regelmatig te informeren over de voortgang en bevindingen van de VN Fact Finding Mission on Iran, en over de acties die de Nederlandse regering naar aanleiding van die bevindingen onderneemt.Kerngegevens

nummer 36.200 V, J
ingediend 20 december 2022
gewijzigd 27 juni 2023
behandelstatus gewijzigd
aangenomen
toelichting behandelstatus Op 4 juli 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA en VVD stemden tegen.
indiener(s) F. Karimi (GroenLinks)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
J.P. Backer (D66)
A.J.A. Beukering (Nanninga)
D.J.H. van Dijk (SGP)
B.O. Dittrich (D66)
A.Sj. van der Goot
J.C. Huizinga-Heringa (ChristenUnie)
N.K. Koffeman (PvdD)
A. Nanninga (Nanninga)
G.K. Perin-Gopie
A.C.M. Raven (OSF)
M.L. Vos (PvdA)
afgevallen ondertekenaar(s) J.P. Backer (D66)
A.J.A. Beukering (Nanninga)
P. Nicolaï (PvdD)
A.C.M. Raven (OSF)
M.L. Vos (PvdA)
dossier(s) Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2023 (36.200 V)
behandelende commissie(s) commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) heeft op 13 februari 2024 besloten de status van de motie op openstaand te laten en een brief te sturen naar de minister van Buitenlandse Zaken. De uitgaande brief is in bewerking.

De commissie voor BDO heeft op 13 februari 2024 het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa over de uitvoering van de motie Karimi c.s. over ernstige en systematische schendingen van de mensenrechten in Iran (EK 36.200 V, K met bijlage) besproken.Uitvoering