Dinsdag 31 januari 2023, commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.35604, G

Brief van de staatssecretaris van J&V over de eerste rapportage onregelmatigheden Wet biometrie in de vreemdelingenketen (Wbvk); Tijdelijke verlenging bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen

Inbreng schriftelijk overleg

5.Reactie toezeggingenrappel

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V over het halfjaarlijkse rappel toezeggingen; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2023

Bespreking

7.Uitnodiging en inventarisatie Ambassadeursconferentie

Bespreking

9.Rondvraag


Korte aantekeningen