36.307

Incidentele suppletoire begroting Defensie 2023 in verband met de oorlogssituatie in OekraïneDeze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Defensie (36.200 X) voor het jaar 2023 in verband met de oorlogssituatie in Oekraïne.

De Russische invasie in Oekraïne heeft geleid tot een oorlog waarbij Oekraïne ook in 2023 aanzienlijke internationale steun nodig heeft. Het kabinet is van mening dat deze uitzonderlijke situatie om een stevige kabinetsreactie vraagt en heeft daarom een reservering getroffen van €2,5 miljard voor steun aan Oekraïne. Het gereserveerde bedrag

betreft de verwachte aanvullende steun aan Oekraïne via Defensie, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Zaken. Dit bedrag is exclusief de liquiditeitssteun die via de EU gaat en de steun voor de opvang van Oekraïners in Nederland.

De steun van Defensie vindt plaats in de vorm van de levering van materieel, uit de eigen militaire voorraad dan wel commercieel verworven, en financiële bijdragen om met andere landen goederen te leveren. De raming van deze steun omvat op korte termijn €1,24 miljard aan uitgaven en verplichtingen. Ook wordt de steun uit de trilaterale deal met de Verenigde Staten en Tsjechië grotendeels meegenomen in deze ISB.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 17 mei 2023 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 juni 2023 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

17 februari 2023

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2023 (Incidentele suppletoire begroting)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 17 februari 2023 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 17 februari 2023, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 17 februari 2023.


Documenten

9