33.118 / 34.986, FB

Motie-Moonen (D66) c.s. over het bevorderen van participatieIn deze motie wordt de regering verzocht om binnen het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) het mogelijk te maken om voornemens van besluiten te publiceren vergelijkbaar met het voorontwerp van een bestemmingsplan om participatie te bevorderen zodat er één vindplaats is voor alle voorgenomen besluiten waarover nog participatie moet plaatsvinden.Kerngegevens

nummer 33.118 / 34.986, FB
ingediend 7 maart 2023
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 14 maart 2023 na stemmen bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.
indiener(s) C.P.M. Moonen (D66)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
S.M. Kluit (GroenLinks)
H.J. Pijlman (D66)
M.J. Verkerk (ChristenUnie)
dossier(s) Invoeringswet Omgevingswet (34.986)
Omgevingsrecht (33.118)
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd


Uitvoering