33.118 / 34.986, FC

Motie-Van Dijk (SGP) c.s. over afstemmen van de stikstofopgave en energietransitie op de uitvoeringskracht van decentrale overhedenIn deze motie wordt de regering verzocht de ambities wat betreft de stikstofopgave en de energietransitie af te stemmen op de uitvoeringskracht van decentrale overheden en de wendbaarheid van de samenleving rekening houdend met de stapeling van wijzigingen in het ruimtelijk beleid, waaronder de invoering van de Omgevingswet.Kerngegevens

nummer 33.118 / 34.986, FC
ingediend 7 maart 2023
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 14 maart 2023 na stemmen bij zitten en opstaan verworpen. OSF, Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, SGP, ChristenUnie, CDA, FVD en Fractie-Frentrop stemden voor.
indiener(s) D.J.H. van Dijk (SGP)
mede ondertekend door P. Schalk (SGP)
dossier(s) Invoeringswet Omgevingswet (34.986)
Omgevingsrecht (33.118)
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)