36.323 (R2182)

Goedkeuring HNS-verdrag en het protocolDit voorstel van Rijkswet keurt het Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen, 1996 (Trb. 2002, 222PDF-document) (HNS-verdrag) en het Protocol daarbij uit 2010 (Trb. 2010, 316PDF-document) (HNS-protocol) goed.

Het verdrag regelt de aansprakelijkheid en schadevergoeding bij ongevallen met schepen die gevaarlijke of schadelijke stoffen als lading over zee vervoeren. Het HNS-protocol 2010 bevat aanvullende afspraken over de melding van rampen, het opstellen van rampenplannen en de bestrijding van verontreiniging.

De uitvoering van het verdrag wordt geregeld in het wetsvoorstel 36.331.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 15 februari 2024 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 maart 2024 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

20 maart 2023

titel

Goedkeuring van het op 3 mei 1996 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen, 1996 (Trb. 1997, 302 en Trb. 2002, 222) en het op 30 april 2010 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2010 bij het Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen, 1996 (Trb. 2010, 316)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten

9