36.350 IX

Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2023 (Voorjaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Financiën en van de Nationale Schuld. Deze wijzigingen houden verband met de Voorjaarsnota 2023.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 6 juli 2023 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de SP wenst geacht te worden tegen te hebben gestemd.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 11 juli 2023. Het voorstel is op 11 juli 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, PVV, CDA, FVD, Volt, VVD, ChristenUnie, BBB en 50PLUS.

Tegen: JA21, PvdD en SP.

Tijdens het debat is een aantal moties ingediend. De stemmingen bij zitten en opstaan over de moties vonden plaats op 11 juli 2023.

Dit wetsvoorstel is gezamenlijk behandeld met de wijziging van de begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (36.350 XV). Bij dit debat is ook de Voorjaarsnota 2023 worden betrokken.


Kerngegevens

ingediend

11 mei 2023

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2023.


Documenten

37