36.350 XV

Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (Voorjaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze wijzigingen houden verband met de Voorjaarsnota 2023.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 6 juli 2023 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: Fractie Den Haan, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21 en FVD.

Tegen: PVV, SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Volt, BBB, BIJ1 en Groep van Haga.

Het voorstel is op 11 juli 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, FVD, Volt, JA21, VVD, ChristenUnie, BBB en 50PLUS.

Tegen: PVV, PvdD en SP.

Tijdens het debat is een aantal moties ingediend. De stemmingen bij zitten en opstaan over de moties vonden plaats op 11 juli 2023.

Dit wetsvoorstel is gezamenlijk behandeld met de wijziging van de begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2023 (36.350 IX). Bij dit debat is ook de Voorjaarsnota 2023 betrokken.


Kerngegevens

ingediend

11 mei 2023

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2023.


Documenten

41