Dinsdag 20 juni 2023, commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
Agenda

1.Vaststellen agenda


3.Toezegging T03010

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van LNV en de minister voor N&S over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2023


Inbreng voor nader schriftelijk overleg

7.RondvraagKorte aantekeningen