36.067, AS

Motie-Oomen-Ruijten (CDA) c.s. over de vrijwillige voortzetting van het partnerpensioenIn deze motie wordt de minister verzocht de vrijwillige voortzetting van het partnerpensioen uit artikel 61a van de Pensioenwet zo snel als mogelijk als default in de wet op te nemen, en dit op een zo kort mogelijke termijn in een eerstvolgend passend wetsvoorstel te regelen.Kerngegevens

nummer 36.067, AS
ingediend 30 mei 2023
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 30 mei 2023 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
indiener(s) M.G.H.C. Oomen-Ruijten (CDA)
mede ondertekend door F.J.M. Crone (PvdA)
R. van Gurp (GroenLinks)
J.C. Huizinga-Heringa (ChristenUnie)
C.P.M. Moonen (D66)
dossier(s) Wet toekomst pensioenen (36.067)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd


Uitvoering