36.067, AR

Motie-Oomen-Ruijten (CDA) c.s. over de dekking voor wezenpensioenIn deze motie wordt de minister verzocht om de dekking voor het wezenpensioen voort te zetten op dezelfde wijze als voorzien voor de vrijwillige voortzetting van de dekking voor partnerpensioen, en dit op een zo kort mogelijke termijn in een eerstvolgend passend wetsvoorstel te regelen.Kerngegevens

nummer 36.067, AR
ingediend 30 mei 2023
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 30 mei 2023 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
indiener(s) M.G.H.C. Oomen-Ruijten (CDA)
mede ondertekend door F.J.M. Crone (PvdA)
R. van Gurp (GroenLinks)
J.C. Huizinga-Heringa (ChristenUnie)
C.P.M. Moonen (D66)
dossier(s) Wet toekomst pensioenen (36.067)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
uitvoeringsstatus deels uitgevoerd


Uitvoering