36.067, AV

Motie-Nanninga (Fractie-Nanninga) c.s. over een novelle om ook APPA-gerechtigden te laten invaren in het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenenIn deze motie wordt de regering verzocht middels een novelle te regelen dat ook APPA-gerechtigden invaren in de Wet toekomst pensioenen.Kerngegevens

nummer 36.067, AV
ingediend 30 mei 2023
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 30 mei 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. OSF, Fractie-Nanninga, SP, PVV, FVD en Fractie-Frentrop stemden voor.
indiener(s) A. Nanninga (Nanninga)
mede ondertekend door A.J.A. Beukering (Nanninga)
O.J. Hermans (Nanninga)
J. van Pareren (Nanninga)
dossier(s) Wet toekomst pensioenen (36.067)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)