Dinsdag 27 juni 2023, commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda


3.Voortgang aanpak piekbelasting

Brief van de minister voor Natuur en Stikstof van 12 juni 2023 (35334, BG)


Bespreking

5.Aanpak dierwaardige veehouderij en vervolgstappen amendement artikel 2.1 Wet dieren

Verslag nader schriftelijk overleg (28286, W)


Bespreking verslag nader schriftelijk overleg


6.T03119 - Informeren over uitkomsten pilot eiwitarm veevoer

Brief van de minister van LNV van 17 mei 2023 inzake Informatie monitoring van veevoerpilots met praktijkbedrijven (35600, AF)


Inbreng schriftelijk overleg

8.RondvraagKorte aantekeningen