Dinsdag 11 juli 2023, commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda


3.Voortgang aanpak piekbelasting

Brief van de minister voor Natuur en Stikstof van 12 juni 2023 (35334, BG)


Inbreng schriftelijk overleg

6.Aanpak dierwaardige veehouderij en vervolgstappen amendement artikel 2.1 Wet dieren en voortgang convenant dierwaardige veehouderij

Verslag nader schriftelijk overleg (28286, W) en brief minister van LNV inzake voortgang convenant dierwaardige veehouderij (28286, V)


Inbreng nader schriftelijk overleg

Korte aantekeningen