36.394

Tijdelijke wet opvang ontheemden OekraïneDit wetsvoorstel dient ter vervanging van de Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wet verplaatsing bevolking. Deze zijn tijdelijk omdat het noodwetgeving betreft. Deze bepalingen gaven burgemeesters de wettelijke taak om zorg te dragen voor de opvang en verzorging van ontheemden uit Oekraïne, in plaats van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Met dit voorstel worden gemeenten langer belast met de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Het introduceert geen aanvullende of andere taken of bevoegdheden ten opzichte van het huidige, tijdelijke noodwettelijke kader. Wel wordt de verantwoordelijkheid van deze opvangtaak overgedragen van de burgemeester aan het college van burgemeester en wethouders.

Omdat gemeenten langer dan verwacht moeten worden belast met de opvang van ontheemden uit Oekraïne maakt het bovendien noodzakelijk om enkele aspecten van die opvang van een nadere wettelijke grondslag te voorzien. Dit betreft onder meer de verantwoordelijkheid voor medische zorg, voor het langer voortzetten van de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne en voor de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het wetsvoorstel (EK, A) is op 12 maart 2024 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks-PvdA, PvdD, DENK, Volt, D66, NSC, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, BBB, JA21 en PVV.

Tegen: FVD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 juni 2024 afgedaan als hamerstuk.

De fractie van FVD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

10 juli 2023

titel

Tijdelijke regels over de opvang van ontheemden uit Oekraïne (Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

39