33.118 / 34.986, FM

Gewijzigde motie-Kluit (GroenLinks-PvdA) c.s. over het opnemen van wijzigingen in de begroting voor Binnenlandse Zaken voor 2024 en het ter beschikking stellen van de CA-gelden aan de decentrale overhedenIn deze motie wordt de regering verzocht om in de begroting Binnenlandse Zaken voor 2024 en verder de meerjarige dekking voor kosten voor invoering, beheer en onderhoud en de doorontwikkeling van het DSO naar ambitieniveau 3 langjarig op te nemen,

ook wordt de regering verzocht om de extra middelen voor gemeenten uit het Coalitie Akkoord (de zogenaamde CA-gelden) nog in 2023 aan de decentrale overheden ter beschikking te stellen, en de Kamer daarover uiterlijk 9 september 2023 te informeren, zodat gemeenten zich komende maanden zonder financiële zorgen vol kunnen richten op de invoering van de Omgevingswet,Kerngegevens

nummer 33.118 / 34.986, FM
ingediend 11 juli 2023
gewijzigd 11 juli 2023
behandelstatus gewijzigd
aangenomen
toelichting behandelstatus Op 11 juli 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV en FVD stemden tegen.
indiener(s) S.M. Kluit (GroenLinks-PvdA)
mede ondertekend door A.Sj. van der Goot (OPNL)
R.A. Janssen (SP)
A. van Langen-Visbeek (BBB)
A. Nanninga (JA21)
M.J. van Rooijen (50PLUS)
dossier(s) Invoeringswet Omgevingswet (34.986)
Omgevingsrecht (33.118)
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
uitvoeringsstatus uitgevoerd


Uitvoering