34.453, AN

Motie-Crone (GroenLinks-PvdA) c.s. over het opschorten van de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwenIn deze motie wordt de regering verzocht de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen op te schorten tot deze problemen zijn opgelost.Kerngegevens

nummer 34.453, AN
ingediend 11 juli 2023
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 11 juli 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, D66, CDA, VVD en ChristenUnie stemden tegen.
indiener(s) F.J.M. Crone (GroenLinks-PvdA)
mede ondertekend door E. Kemperman (BBB)
dossier(s) Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34.453)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd

Bijzonderheden

De Kamer heeft op 24 oktober 2023 een debat met de minister van BZK over de stand van de invoering van de Wkb.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) bepreekt op 16 januari 2023 de brief van de minister van BZK over aanpassing van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voor het ingebruiknamebesluit (EK, AV met bijlagen).Uitvoering