36.350 IX / 36.350 XV, H

Motie-Schalk (SGP) c.s. over het inzetten van extra gelden voor de verhoging van kinderbijslagen of het kindgebonden budgetIn deze motie wordt de regering verzocht om te onderzoeken en zo mogelijk bij de augustusbesluitvorming te bevorderen dat deze gelden worden ingezet voor de verhoging van kinderbijslag of het kindgebonden budget.Kerngegevens

nummer 36.350 IX / 36.350 XV, H
ingediend 11 juli 2023
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Ingetrokken op 11 juli 2023.
indiener(s) P. Schalk (SGP)
mede ondertekend door D.J.H. van Dijk (SGP)
dossier(s) Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 XV)
Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 IX)