Dinsdag 12 september 2023, commissies Justitie en Veiligheid (J&V) en Binnenlandse Zaken (BIZA)
Agenda

1.Inloop

vanaf 5 minuten voor aanvang vergadering

2.Vaststellen agenda

4.29.279, T

Brief van de minister van BZK ter aanbieding van de voortgangsrapportage inzake het rapport van de Europese Commissie voor Democratie door Recht (de Venetiëcommissie); Rechtsstaat en Rechtsorde

Bespreking

5.Rondvraag


Korte aantekeningen