T03706

Toezegging Brief cijfers ritueel geslachte dieren (31.571)De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Visseren-Hamakers (PvdD), toe dat hij de Kamer jaarlijks een brief betreffende het aantal ritueel geslachte dieren zal toesturen.


Kerngegevens

Nummer T03706
Status openstaand
Datum toezegging 11 juli 2023
Deadline 1 januari 2024
Verantwoordelijke(n) Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Kamerleden prof. dr. I.J. Visseren-Hamakers (PvdD)
Commissie commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
Soort activiteit Mondeling overleg
Categorie legisprudentie
Onderwerpen bedwelmen
ritueel slachten
toezicht
Kamerstukken Initiatiefvoorstel-Thieme over het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten (31.571)


Uit de stukken

Handelingen I 2009-2010, nr. XXX - blz. XXX

Mevrouw Visseren-Hamakers (PvdD):

(…)

“Voordat ik op twee casussen focus, is mijn algemene vraag: wat wil de minister concreet gaan doen inzake het inzicht verschaffen in cijfers? Wat wil de minister gaan doen inzake toezicht bij de slacht? En wat wil de minister gaan doen inzake het garanderen van informatie naar alle consumenten die vlees kopen? Dat zijn dus algemene vragen, niet toegespitst op specifieke casussen.”

Handelingen I 2009-2010, nr. XXX - blz. XXX

Minister Adema:

(…)

“Dan kom ik op een aantal zaken die mevrouw Visseren-Hamakers aan de orde stelde over toezicht bij rituele slacht, duidelijke informatie voor de consument en de vraag wat ik wil doen om zicht te krijgen op rituele slacht, in cijfers. De cijfers hebben we duidelijk. We weten hoeveel er ritueel geslacht wordt. Dat wordt ook elk jaar teruggekoppeld aan de Tweede Kamer. Ik weet niet of dat ook aan de Eerste Kamer gebeurt, maar dat zouden we standaard kunnen doen; ik vind dat op zich geen enkel probleem. Maar het wordt gewoon jaarlijks teruggekoppeld aan het parlement.”Historie