35.714, H

Motie-Van der Goot (OPNL) en Bakker-Klein (CDA) c.s. over het fiscale knelpunt bij hybride werken van grensarbeidersIn deze motie wordt de regering verzocht zo snel mogelijk het hernieuwde gesprek met Duitsland en België aan te gaan om het fiscale knelpunt bij hybride werken van grensarbeiders op te lossen en daarbij te bezien in hoeverre de verschillende oplossingen ook voor Nederlandse grenswerkers toe te passen zijn. De bedoeling hiervan is dat een deel van de discoördinatie met sociale zekerheid wordt opgelost.Kerngegevens

nummer 35.714, H
ingediend 12 september 2023
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 26 september 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De PVV en FVD stemden tegen.
indiener(s) J. Bakker-Klein (CDA)
A.Sj. van der Goot (OPNL)
mede ondertekend door R.M.J. van Gasteren (BBB)
M.J.M. Kox (SP)
G.K. Perin-Gopie (Volt)
dossier(s) Initiatiefvoorstel-Van Weyenberg en Maatoug Wet werken waar je wilt (35.714)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
uitvoeringsstatus deels uitgevoerd


Uitvoering