36.410 X

Begrotingsstaten Defensie 2024Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van het ministerie van Defensie.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 15 februari 2024 aangenomen..

Voor: GroenLinks-PvdA, Volt, D66, NSC, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, BBB, JA21 en PVV.

Tegen: SP, PvdD, DENK en FVD.

De Eerste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) heeft 12 april 2024 de nota naar aanleiding van het verslag ontvangen en bespreekt op 16 april 2024 de nadere procedure.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2023

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

96
Bladeren:
[1-50] [51-96] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-96] documenten