Dinsdag 24 oktober 2023, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Brieven Commissie sociaal minimum

Brief van de minister voor APP ter aanbieding van het tussenrapport van de Commissie sociaal minimum; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023; Brief van de ministers voor APP en van SZW ter aanbieding van het eindrapport van de Commissie sociaal minimum; Brief van de ministers voor APP en van SZW met een reactie op de rapporten van de Commissie sociaal minimum; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2024

Bespreking
3.36067, BD

Brief van de minister voor APP over de voortgang van het conceptwetsvoorstel verlenging transitieperiode toekomst pensioenen; Wet toekomst pensioenen

Bespreking

4.21501-31, BJ en BK

Brief van de minister van SZW inzake agenda Formele Raad WSB van 9 oktober 2023; Brief van de minister van SZW inzake verslag Formele Raad WSB van 9 oktober 2023; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

Bespreking

6.Mededelingen en informatie7.Rondvraag


Korte aantekeningen