36.350 IX / 36.350 XV, I

Gewijzigde motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over het halveren van de kinderarmoede per 2025 en het opnemen van extra doelen in de miljoenennota 2024In deze motie wordt uitgesproken dat de demissionaire regering vast blijft houden aan het doel de kinderarmoede minimaal te halveren per 2025 en in de komende Miljoenennota maatregelen opneemt die de kinderarmoede in 2024 zoveel als mogelijk richting dit doel zal doen dalen.Kerngegevens

nummer 36.350 IX / 36.350 XV, I
ingediend 11 juli 2023
gewijzigd 11 juli 2023
behandelstatus gewijzigd
aangenomen
toelichting behandelstatus Op 11 juli 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV stemde tegen.
indiener(s) E.B. van Apeldoorn (SP)
mede ondertekend door T.J.F.M. Bovens (CDA)
A.Sj. van der Goot (OPNL)
A. Griffioen (BBB)
F.W.J. Holterhues (ChristenUnie)
N.K. Koffeman (PvdD)
M.J.M. Kox (SP)
R.O. Martens (GroenLinks-PvdA)
M.J. van Rooijen (50PLUS)
dossier(s) Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 XV)
Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 IX)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd


Uitvoering