36.435 IV

Wijziging begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2023 (Miljoenennota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds. Deze wijzigingen houden verband met de Miljoenennota 2023.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 1) is op 26 oktober 2023 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 november 2023 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2023

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 19 september 2023.


Documenten

7