Dinsdag 24 oktober 2023, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)
Agenda

1.Vaststellen agenda

4.Terugblik kennismakingsgesprek staatssecretaris BZK en minister voor APP d.d. 10 oktober 2023

Bespreking

5.Verzoek om gesprek eilandsraad Bonaire

Bespreking

7.Rondvraag


Korte aantekeningen