36.410 IV

Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2024Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is op 24 oktober 2023 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, Groep Van Haga, PVV en BBB.

Tegen: PvdD en FVD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 november 2023 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) besluit het commissiedebat in de Tweede Kamer over het sociaal minimum Caribisch Nederland af te wachten alvorens de commissie ingaat op de brief van de minister voor APP en de staatssecretaris van BZK met de reactie op het rapport van de Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland (EK 36.410 IV/CXIX, F met bijlagen).

Gesprekken eilandsraad Bonaire

De Kamercommissie heeft op 12 maart 2024 een gesprek gevoerd met de eilandsraadleden van Bonaire

De Kamercommissie heeft op 5 december 2023 een gesprek gevoerd met enkele eilandsraadleden van Bonaire.

Commissiewerkbezoek februari 2024

Het College van fractievoorzitters heeft ingestemd met een werkbezoek van de commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) aan het Caribisch deel van het Koninkrijk in de eerste helft van 2024. Het werkbezoek vond plaats van 9 tot en met 20 februari 2024.

Kennismakingsgesprek 10 oktober 2023

De commissie heeft op 10 oktober 2023 een kennismakingsgesprek gevoerd met de staatssecretaris voor BZK en de minister voor APP.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2023

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2024

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

102
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-102] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-102] documenten