CLIX

Werkbezoek Caribisch deel Koninkrijk februari 2024Een delegatie van leden van de Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) bracht van 9 tot en met 20 februari 2024 een werkbezoek aan de zes eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk.


Stand van zaken

Het College van fractievoorzitters heeft ingestemd met een werkbezoek van de commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) aan het Caribisch deel van het Koninkrijk in de eerste helft van 2024. Het werkbezoek vond plaats van 9 tot en met 20 februari 2024. Op 18 april 2024 heeft de commissie voor KOREL het verslag van het werkbezoek (EK, A) vastgesteld.

De Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) heeft op 14 mei 2024 inbreng geleverd voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over het verslag van het werkbezoek (EK, A). De uitgaande brief is in bewerking.

Overzicht werkbezoeken

Eerdere werkbezoeken van de commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) aan het Caribisch deel van het Koninkrijk vindt u hier:


Kerngegevens

begonnen

1 november 2023

schriftelijke voorbereiding


Documenten

4