Dinsdag 5 december 2023, commissie Binnenlandse Zaken (BIZA)
Agenda

1.Vaststellen agenda

4.36.410 VII / 36.410 IV, C

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2024

Bespreking status toezeggingen

5.Uitnodiging en inventarisatie Ambassadeursconferentie 1 februari 2024

Bespreking

7.Rondvraag


Korte aantekeningen