Dinsdag 5 december 2023, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
Agenda

1.Vaststellen agenda

3.Uitnodiging en inventarisatie Ambassadeursconferentie 1 februari 2024

Bespreking

4.Terugkoppeling OVSE PA najaarsvergadering

6.Rondvraag


Korte aantekeningen